Jachta žaltys

 • 30,00 €

  Imagine pleasure and excitement, which you will experience on this journey, it will exceed your expectations. Feel shining lake droplets touch, sunlight kisses, gentle wind brush, feel the history and legends, peace of mind and passion for sailing in the exclusive yacht trip in Trakai, on Galvė lake.

  30 - 40 €

  Jachta žaltys Trakai person
 • 30,00 €

  Įsivaizduokite malonumus ir įspūdžius, kuriuos patirsite šioje kelionėje, tai pranoks Jūsų lūkesčius. Pajuskite spindinčių ežero lašelių prisilietimą, saulės spindulių bučiavimą, vėjo švelnų gairinimą, pajuskite istoriją ir legendas, ramybę ir aistrą plaukdami išskirtinėje kelionėje jachta Trakuose, Galvės ežere.

  30 - 40 €

  Jachta žaltys Trakai person